Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Train-mee kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Train-mee, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Train-mee verstrekt. Train-mee kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw naam
– Uw e-mailadres

Waarom Train-mee gegevens nodig heeft

Train-mee verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (via het invullen van het contactformulier).

Hoe lang Train-mee gegevens bewaart

Train-mee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Train-mee verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Train-mee maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Train-mee te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Train-mee heeft hier geen invloed op.

Train-mee heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de website. Train-mee zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Train-mee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Train-mee maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Train-mee verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Train-mee op via het contactformulier. Train-mee is een website van PLint-sites. PLint-sites is als volgt te bereiken:

PLint-sites
Webdesign en webapplicaties
Sittard
info@plint-sites.nl
046-7370082
KvK: 59658630